DKJ SEGURETAT

Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

DKJ-7 SISTEMES DE SEGURETAT, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE,
posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les
obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris
del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’
observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

DKJ-7 SISTEMES DE SEGURETAT, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’
informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en
coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el
lloc web de DKJ-7 SISTEMES DE SEGURETAT, S.L..

DADES IDENTIFICATIVES

  • Nom de domini: dkjseguretat.com
  • Nom comercial: DKJ-7 SISTEMES DE SEGURETAT ,S.L.
  • Denominació social: DKJ-7 SISTEMES DE SEGURETAT, S.L.
  • NIF: B55331359
  • Domicili social: C/ AMPLE, 86 BXOS. 17200 PALAFRUGELL GIRONA
  • Telèfon: 972606230
  • E-mail: info@dkjseguretat.com
  • Girona Tomo 3221 Foli 128 Full GI-64967

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són
propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de
els autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa
de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per
part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment
greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc
web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible
controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

El RESPONSABLE autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de dkjseguretat.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic info@dkjseguretat.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada
en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè
a aquest.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia
a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són
considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies
utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la
navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies
proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’usaran per a la recollida dels
mateixos.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el
navegador fet servir per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent,
per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis,
promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita.
Promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita.
Nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament, però
beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment
previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de cookies
i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per a
ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el
RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus
respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut.
en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol
enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina
web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de
la LSSICE, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat,
col·laborant de manera activa en la retirada o, si és procedent, bloqueig de tots aquells continguts que
puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral
i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que
esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que
facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de
domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un
ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer de
activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir
mesuraments únicament estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el
nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més pròxims a PALAFRUGELL.